Hooray! For Reading

Ang pagbabasa kasama ang mga bata ay mahalaga. Sa kabutihang-palad, ang mga salita ay nasa lahat ng dako – sa bahay, sa bus, sa tindahan, o sa paglalakad. Tumingin sa paligid – gaano karaming mga salita ang nakikita mo?

90% ng utak ng isang bata ay binuo sa unang limang taon ng buhay!

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ang pagbabasa upang bumuo ng kapangyarihan ng utak!

Ang pagbabasa kasama ang mga bata ay hindi kailanman masyadong maaga.

Tungkol sa HOORAY! Para sa Pagbabasa

Ang buhay ay abala at kadalasan ay maaaring maging mahirap na makahanap ng oras na nakatuon sa pagbabasa. HOORAY! Para sa Pagbabasa ay nais na malaman mo na maaari kang magbasa, magturo, at matuto kahit saan ka naroroon – ang mga karatula sa kalye ay maaaring basahin, ang mga kulay sa paligid natin ay maaaring obserbahan, at ang anumang bagay ay maaaring bilangin. Ang pagbabasa sa mga bata ay tumutulong din sa iyo na makipag-ugnayan at bumuo ng isang relasyon sa kanila. Ang matatag na relasyon ay nakakatulong sa mga bata na maramdaman ang pagmamahal, kaligtasan at katiwasayan, at bumuo ng kanilang kumpiyansa at katatagan.

Ang pagbabahagi ng mga salita sa iyong mga anak sa loob ng ilang minuto lamang araw-araw ay magreresulta sa panghabang-buhay na epekto.

katatagan: ang kakayahang makabawi nang mabilis mula sa mga paghihirap

Ang mga batang may katatagan ay may hindi bababa sa isang matatag at nakatuon na relasyon sa isang sumusuportang magulang, tagapag-alaga, o iba pang taong may sapat na gulang. Nakakatulong ang pagbabasa sa pagbuo ng mga ugnayang ito.

Makipag-usap. Magbasa. Kumanta. Mangako

Gawin ang Makipag-usap. Magbasa. Kumanta. Mangako na bigyan ang iyong anak ng mga kagamitan na kailangan nila upang umunlad. Ang layunin ay para makarinig ang mga bata ng 30,000 mga salita araw-araw simula sa araw ng kanilang kapanganakan.

Nangangako akong kakausapin, babasahan, o kakantahan ang aking anak araw-araw!

Pangalan(Required)

Sa pagkuha ng Makipag-usap. Magbasa. Kumanta. Mangako na sumasang-ayon ka na maidagdag sa newsletter ng First 5 San Diego.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

37% ng mga bata ay nagsisimula sa kindergarten nang walang mga kasanayan na kinakailangan para sa habambuhay na pag-aaral

Ang mga kasanayan sa pagbabasa, kakayahang bumasa at sumulat, at katatagan ay may agaran at pangmatagalang mga benepisyo sa kalusugan tulad ng mas mataas na paggana ng pag-iisip, memorya, bokabularyo, empatiya, at pagbawas ng antas ng stress.

I-download ang Libreng Aklat

I-download ang Libreng Aklat

I-download ang mga libreng aklat na ito upang simulan ang iyong paglalakbay sa pagbabasa!

Toolkit para sa Magulang

Ikaw ang unang guro ng iyong anak. Gamitin ang mga mapagkukunang ito upang ihanda ang mga bata para sa isang panghabang buhay na tagumpay.

Magpadala sa Amin ng Mensahe

Pangalan(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

HOORAY! for Reading ay pinondohan ng County ng San Diego at suportado ng First 5 San Diego, Health & Human Services Agency (Ahensiya ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao), Live Well San Diego, at Public Health Services (Mga Serbisyo sa Pampublikong Kalusugan) upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagbabasa sa mga bata na may edad na 0-5, itaguyod ang mga oportunidad na magturo at magbasa kahit saan, at maging tagapagtaguyod para sa pagbubuklod ng magulang/tagapag-alaga at anak at katatagan ng bata.

First 5 San Diego
County of San Diego Health and Human Services Agency & Live Well San Diego